Kvalita a certifikace

KONTROLA KVALITY

Kontrole kvality je v naší firmě věnována velká pozornost. Kvalita výroby je kontrolována systémem samokontroly a paralelně nezávislou kontrolou.

Kvalita našich výrobků je zajišťována:

  • Vstupní kontrolou
  • Mezioperační kontrolou
  • Výstupní kontrolou

Na přání zákazníka vystavíme:

  • Osvědčení o shodě
  • Měřicí protokol
  • Materiálový list (zajištění kvality vstupního materiálu)