Certifikace

Ve společnosti RONELT je zaveden systém řízení kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2015. Oblastí certifikace je KOVOVÝROBA, TVÁŘENÍ KOVŮ ZA STUDENA. Procesy jsou prováděny ve shodě s normou EN ISO 9001:2015. Svářečské práce jsou řízeny a prováděny v souladu s normou ČSN EN ISO 3834-2:2005.

Jsme kvalifikovaným dodavatelem pro strojní ohyby dílů, včetně dílů z nerezavějících ocelí dle požadavků ŠKODA JS a.s. pro zakázky jaderného a nejaderného typu.

Vzhledem k tomu, že dodáváme výrobky nadnárodním společnostem, jsme v řadě případů certifikováni přímo jimi. Požadavky na získání těchto certifikátů mnohdy překračují rámec ISO norem.

Vrcholový management si plně uvědomuje zodpovědnost za kvalitu poskytovanou zákazníkovi a zodpovědnost vůči životnímu prostředí, a proto se zavazuje:

  • dodržovat kvalitu produkce ke spokojenosti zákazníka
  • Při produkci výrobků je nutné a zásadní zabránit negativním dopadům na své okolí a životní prostředí.

Prevencí před znečišťováním životního prostředí se řídíme environmentální politikou s využitím:

  • elektrostatické filtry svařovny
  • odmašťování recyklovatelnými kapalinami
  • maziva šetrná k životnímu prostředí
  • likvidaci odpadů recyklací
  • likvidaci odpadů akreditovanými firmami