2019 – zprovozněna nová technologie po tváření konců trubek MilleMiglia DIE 150/2 ROT