034_2017_vyrobni_hala_c1_svarovna

rok 2017 výrobní hala č.1 svařovna