2015 – zprovozněna nová technologie po tváření konců trubek AMOB MB60/3