Certifikace

Ve společnosti Zdeněk Kedroň – sdružení podnikatelů RONELT je zaveden systém řízení kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2015. Oblastí certifikace je KOVOVÝROBA, TVÁŘENÍ KOVŮ ZA STUDENA. Certifikaci provedla společnost LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o. Procesy jsou prováděny ve shodě s normou EN ISO 9001:2015.

 

Vzhledem k tomu, že dodáváme výrobky nadnárodním společnostem, jsme v řadě případů certifikováni přímo jimi. Požadavky na získání těchto certifikátů mnohdy překračují rámec ISO norem.

Jsme kvalifikovaným dodavatelem pro strojní ohyby dílů, včetně dílů z nerezavějících ocelí dle požadavků ŠKODA JS a.s. pro zakázky jaderného a nejaderného typu.

 

Vrcholový management si plně uvědomuje zodpovědnost za kvalitu poskytovanou zákazníkovi a zodpovědnost vůči životnímu prostředí, a proto se zavazuje:

 • dodržovat kvalitu produkce ke spokojnosti zákazníka
 • Při produkci výrobků je nutné a zásadní zabránit negativním dopadům na své okolí a životní prostředí.

 

Prevencí před znečišťováním životního prostředí se řídíme environmentální politikou s využitím:

 • elektrostatické filtry svařovny
 • odmašťování recyklovatelnými kapalinami
 • stříkací box s uhlíkovým filtrem
 • maziva šetrná k životnímu prostředí
 • likvidaci odpadů recyklací
 • likvidaci odpadů akreditovanými firmami

 

KONTROLA KVALITY

Kontrole kvality je v naší firmě věnována velká pozornost. Kvalita výroby je kontrolována systémem samokontroly a paralelně nezávislou kontrolou.

 

Kvalita našich výrobků je zajišťována:

 • Vstupní kontrolou
 • Mezioperační kontrolou
 • Výstupní kontrolou

 

Na přání zákazníka vystavíme:

 • Osvědčení o shodě
 • Měřicí protokol
 • Materiálový list (zajištění kvality vstupního materiálu)